یادمان باشد که ..... حرفی نزنیم که دلی بلرزد و خطی ننویسیم که آزار دهد کسی را . یادمان باشد که جواب کینه را با کمتر از مهر ... و دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهیم
X
تبلیغات
زولا

افتخار کنید.............

فتاوری هسته ایی ایران در کتار دیگر افتخارات این مملکت :

  8000 دکتر بیکار .....

7میلیون جوان بیکار .....

از هر 10 ازدواج 6 طلاق ...... 6

میلیون معتاد.....

 ابتلا 68% به افسردگی .....

مصرف سالانه 500 میلیارد تومان دخانیات ......

رسیدن سن فحشا به 14 سالگی ......

فروش سالانه 13 هزار کلیه .....

42% زیر خط فقر....

۸۰٪ فساد اداری

مبارک بادددددددددد